OneWeb
Feature
Feature
 • สามารถจัดต่ำแหน่งการจัดวางได้
  ระบบจัดต่ำหน่งเว็บไซต์
  สามารถจัดต่ำแหน่งการจัดวางได้
 • Widget
  ระบบ Widget
  มี Widget ให้เลือกใช้งานพร้อมกับสามารถจัดการส่วนของ Widget ของเว็บไซต์
 • ระบบบริหารพื้นหลังของเว็บไซต์
  ระบบบริหารพื้นหลังของเว็บไซต์
  สร้างเปลี่ยนสี ใส่ภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ได้
 • ระบบบริหารหน้าติดต่อเรา
  ระบบติดต่อเรา
  ระบบบริหารหน้าติดต่อเรา พร้อมแบบฟอร์มติดต่อเจ้าของเว็บ
 • ระบบสร้างเมนูย่อยด้านบน
  ระบบสร้างเมนูย่อยด้านบน / ด้านข้างของเว็บไซต์
  สามารถสร้้างเมนูย่อย ของหมู่หมวดได้
 • ปรับค่าพื้นฐานของเว็บไซต์
  ปรับค่าพื้นฐานของเว็บไซต์
  1. เปลี่ยน Logo
  2. เปลี่ยน Header
  3.จัดการ Footer
 • ระบบบริหารเมนู
  ระบบบริหารเมนู
  1. บริหารเมนูด้านข้าง
  2. บริหารเมนูด้านบน
  3. การจัดลำดับของเมนู
 • ระบบค้นหาบทความ
  ระบบค้นหาบทความ / ข่าวสาร
  สามารถค้นหาข้อมูล บทความและข่าวสารได้
 • Meta
  ระบบบริหารหมวดหมู่บทความ / ข่าวสาร
  1. เพิ่มหมวดหมู่
  2. แก้ไขหมวด
  3. ลบหมวดหมู่
 • ระบบการบริหารบทความ
  ระบบการบริหารบทความ / ข่าวสาร
  1. เพิ่มบทความ / ข่าวสาร
  2. แก้ไขบทความ / ข่าวสาร
  3. ลบบทความ / ข่าวสาร
 • ระบบ WebBoard
  ระบบ WebBoard
  1. ระบบบริหารกระทู้
  2. เจ้าของเว็บจัดการกระทู้ได้
  3. สามารถใส่รูปภาพได้
 • ระบบการใช้งาน Slideshow
  ระบบการใช้งาน Slideshow
  สามารถเลือกใช้งาน Sildeshow บทความหน้าแรกของเว็บไซต์ได้
 • ระบบ Change Icon
  ระบบ Change Icon
  1. เพิ่ม/แก้ไข/ลบ Icon
  2. จัดการ Icon หมวดหมู่
  3. จัดการ Icon หน้า
 • สถิติการเข้าชม
  สถิติการเข้าชม
  1. แสดงผู้ออนไลน์
  2. แยกประเภทผู้ออนไลน์
 • SEO Meta TAG
  SEO Meta TAG
  ระบบเพิ่ม Meta TAG ลงในบทความ
 • All SEO ONE
  All SEO ONE บทความ / ข่าวสาร
  1. ระบบจัดการ Title
  2. ระบบจัดการ KeyWord
  3. ระบบจัดการ Description
 • ระบบแสดงความคิดเห็น
  ระบบแสดงความคิดเห็น
  สามารถแสดงความคิดเห็นในบทความได้
 • ระบบแชร์บทความ FaceBook
  ระบบแชร์บทความ FaceBook
  สามารถแชร์บทความลงใน FaceBook ของผู้อ่านได้
 • ระบบ Google +1
  ระบบ Google +1
  ระบบ Google +1 button
 • ระบบ Google +1
  ระบบโหวตบทความ
  สามารถโหวตบทความ มี 1-5 ดาว
Travox

About Travox OneWeb

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

F.A.Q                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

User Guide                            อ่านเพิ่มเติม...

Template Demo            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Schedule Training Travox OneWeb 2013

Schedule Training for OneWeb