Travox logombos
What is Travox MBOS?
Travox MBOS

แนะนำผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการภายใน ทราวอกซ์ เอ็มบีโอเอสWAYS TO DO GREAT WORK
WE HELP PEOPLE...FIND BETTERบริษัทฯ ของท่านกำลังเจอปัญหา การทำงานในแต่ละแผนกล้าช้า การทะเลาะกันระหว่างแผนกเนื่องมาจากการทำงานที่ผิดพลาดบ่อย ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ผู้บริหารไม่สามารถดู รายงาน หรือข้อมูลการบริการ ได้อย่างที่ต้องการ

Travox

แผนก Reservation

การทำงานซ้ำซ้อน กรอกข้อมูลซ้ำไปซ้ำมา เกิดความผิดพลาด บ่อย เนื่องจากพนักงานต้องเข้ามากรอกข้อมูลเองทุกๆ ขั้นตอนไม่สามารถดึง PNR มาจาก Terminal ได้ มีปัญหาเรื่องชื่อ ที่อยู่ลูกค้า เสมอ

เพราะต้องการทำ rekey อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดสิ่งที่ลูกค้าต้องการใน Invoice ทำให้เกิดปัญหาการยกเลิกเอกสารออกผิด

และต้องออกใหม่อยู่เป็นประจำ ไม่สามารถสื่อสารผู้ร่วมงานแผนกเดียวกัน หรือ ต่างแผนกให้เห็นภาพได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน


แผนก Accounting

ทำงานซ้ำซ้อนกับแผนกอื่น เพราะต้องทำการกรอกข้อมูลใหม่ ออก Invoice ไม่ทันเวลา เนื่องจากต้องมา Rekey และ Recheck ใหม่ทุกรายการ เกิดความผิดพลาด เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดมาจากไหนก็บอกไม่ได้เพราะต้องทำการ กรอกข้อมูลเอง การค้นหา Invoice หรือ Receipt เป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่มีการจัดเก็บที่ดีพอ เกิดปัญหาการยกเลิกเอกสารออกผิด

เนื่องจากการแก้ไขรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการใหม่ ไม่สามารถสื่อสารผู้ร่วมงานแผนกเดียวกัน หรือ ต่างแผนก ให้เห็นภาพได้ทันที ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ต้อง Rekey ส่งรายการบัญชี เข้าโปรแกรมบัญชีเองอีกรอบ


ถ้าบริษัทฯ ท่านกำลังมองหาตัวช่วย ที่จะทำให้ การบริหาร จัดการภายในของบริษัทฯ ท่านเป็นไปอย่างราบเรียบ รวดเร็ว ถูกต้อง TRAVOX MID OFFICE สามารถตอบทุกปัญหาได้ เนื่องจาก TRAVOX

MID OFFICE เป็นระบบบริหาร จัดการภายใน สำหรับธุรกิจทราเวลเอเย่นต์ ระบบช่วยให้ คุณรัน Booking , เก็บข้อมูล ,ออก Voucher , ออก Invoice, ติดตามการชำระเงิน, สรุปกำไร-ขาดทุน เก็บประวัติ การบริการ สร้างข้อมูล รายงานเพื่อช่วยเหลือการตัดสินใจ และพัฒนาการตลาด


ระบบ MOS รองรับหลายภาษา และหลายสกุลเงิน โดยสามารถ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองไม่ต้องอิงกับธนาคาร

  • ระบบ MOS เป็นระบบที่ช่วยให้ ลดความผิดพลาดจาก การพนักงาน เช่นการกรอกข้อมูลผิด และระบบยังออกแบบมา ให้ใช้งานง่าย หน้าจอเข้าใจง่าย ชัดเจน เพื่อความรวดเร็ว ในการทำงาน
  • ระบบ MOS มี new suggestion technology เพื่อช่วยใน การค้นหา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท ฯลฯ ทำให้ไม่จำเป็น ต้องจดจำรหัสเหมือนแต่ก่อน
  • ระบบ MOS คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก ทำให้ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใน การทำงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละแผนกได้
  • ระบบ MOS สามารถทำการ Booking ได้ทั้ง ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, ทัวร์ รวมถึงบริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัย, การขนส่ง, การยื่นวีซ่า ฯลฯ และทำการเก็บข้อมูล ไว้ให้กับ องค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้โดยสาร, ข้อมูลการจอง ทำให้ฝ่ายขายติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  • ระบบ MOS สามารถลดเวลาในการออกเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Confirm Booking, ออก Voucher, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ เพราะไม่จำเป็นต้อง Rekey ข้อมูลต่าง ๆ อีก ทั้งยังสามารถทำการส่ง E-mail รายละเอียดในการจองให้กับ ทางลูกค้าได้อีกด้วย
  • ระบบ MOS รองรับการทำ และติดตาม Refund ตั๋ว
  • ระบบ MOS สามารถออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ ได้ในหลาย ๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Vat, No Vat, ออกใบเสร็จแบบรวม, แบบแยก
  • ระบบ MOS สามารถออกเอกสารรายงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ และมีเอกสารรายงานกว่า 50 รายงาน ซื่งค่อนข้าง ครอบคลุมข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการได้อย่างครบถ้วน
  • ระบบ MOS มี Message BOX เพื่อการติดต่อกันภายในองค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ระบบจะทำการจัด เก็บ log ไว้เพื่อในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง
Reservation (Sales / Operation) ระบบช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า จดจำ ช่วยบริการจัดการบุ๊กกิ้ง

Air Ticketing
ระบบเชื่อมต่อกับ GDS/CRSดึงข้อมูลการสำรองที่นั่งและข้อมูลผู้โดยสารโดย ไม่ต้อง Rekey จากทั้ง 3 ค่ายไม่ว่าจะเป็น Amadeus, Galileo, Abacus ระบบช่วยออก IATA Report แยกเที่ยวบินในประเทศ และต่างประเทศ ระบบช่วยสรุปยอดการออกตั๋ว ยอดซื้อขาย แยกตามแอร์ไลน์ และแยกตาม Routing ได้

Hotel
ระบบช่วยบริหารโรงแรมและคอนแท็กซ์เรท ระบบช่วยจัดการการจองโรงแรม พิมพ์ใบ Land Reservation Hotel Voucher

Transfer
ระบบช่วยรับการจองรถ เก็บข้อมูล ออก Voucher ระบบช่วยจัดคิดรถ ออกงานรถ ใบงานให้คนขับ ระบบช่วยการจัดไกด์ ทำให้ไกด์ทำงานได้อย่าง มีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพAccount ระบบช่วยเปิดอินวอยส์รูปแบบต่างๆได้ตามใจลูกค้า รองรับ VAT0, VAT7 และ No Vat พร้อมตีส่วนต่างค่า Commission ให้อัตโนมัติ เชื่อมต่อกับระบบบัญชี Quick Book เพื่อความสะดวกในการโอนข้อมูลโดยไม่ต้อง Rekey ใหม่ให้วุ่นวาย

Management ระบบช่วยให้ผู้บริหารดูข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ กว่า 40 รีพอร์ทให้คุณได้รับข้อมูลรวดเร็ว ปรับกลยุทธธุรกิจ สู้การแข่งขันกับตลาดได้ทันที เช็คกำไรขาดทุนของบริษัท เพื่อทำแผนธุรกิจได้อย่างตรงจุด ระบบ Tracking ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารสามารถ กลับมาตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013