Travox logombos
F.A.Q.
whathot

F.A.Q.

 1. วิธีการเปลี่ยนสถานะของ Booking ด้วยตนเอง

  ( Update: 01-57 )

 2. Product Package Tour

  ( Update: 01-57 )

 3. หากต้องการเปิด Booking ในส่วนของ Transfer โดยที่มีมาจากคนละเที่ยวบินแต่ต้องการจัดรถให้คันเดียวกันทำอย่างไรให้อยู่ใน Booking เดียวกันได้

  ( Update: 02-56 )

 4. จะทราบได้อย่างไรว่า Booking ใดบ้างมีการทำ Deposit ที่ยังเหลือยอดค้างชำระอยู่

  ( Update: 02-56 )

 5. SPF Mail ป้องกันอีเมล์ของคุณจากระบบกาลิเลโอไดเร็กซ์เป็นสแปมเมล์ในสายตาลูกค้า

  ( Update: 02-56 )

 6. การเปลี่ยนรหัส Password ของ Staff สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 01-56 )

 7. ีการปลด Block Pop up เมื่อไม่สามารถ Print เอกสารต่างๆได้สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 01-56 )

 8. วิธีการ Unblock Pop up Safari บน IPAD สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 01-56 )

 9. ต้องการให้ Tax Invoice แสดงยอดเต็มทั้งหมดต้องทำอย่างไร

  ( Update: 12-55 )

 10. ไม่สามารถ Upload Passenger ลงในระบบได้ ต้องแก้ไขอย่างไร

  ( Update: 12-55 )

 11. วิธีการเปลี่ยนสกุลเงินก่อนจะเปิด Invoice ต้องทำอย่างไร

  ( Update: 12-55 )

 12. การทำ Package Tour ในกรณีที่ Supplier ให้เฉพาะราคารวมของ Package ทำอย่างไร

  ( Update: 11-55 )

 13. สรุปรายงานของแผนกบัญชี

  ( Update: 11-55 )

 14. ERROR “Date Overlay” หลังจากอัพโหลดไฟล์ Hotel Rate คืออะไร และแก้ไขอย่างไร

  ( Update: 10-55 )

 15. ทำรายการ Free of Charge (FOC) ของโรงแรมได้อย่างไรบ้าง

  ( Update: 10-55 )

 16. ลูกค้าเดินทางไปที่เดียวกันแต่คนละรอบจะใส่ข้อมูลอย่างไร

  ( Update: 10-55 )

 17. การเพิ่มประเภทห้องลงไปในโรงแรมเดียวกันทำอย่างไร

  ( Update: 09-55 )

 18. การยกเลิกรายการในส่วนของ Transfer ทำอย่างไร

  ( Update: 09-55 )

 19. วิธีการทำ Receipt สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 08-55 )

 20. วิธีการแก้ไขวันที่ใน Group Tour สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 08-55 )

 21. ต้องการเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่หรือโลโก้ในเอกสาร Invoice และ Receipt สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 08-55 )

 22. ข้อควรระวังในการทำ New Booking

  ( Update: 07-55 )

 23. สามารถเข้าไปเช็คดูรายการค้างชำระได้อย่างไร

  ( Update: 07-55 )

 24. การแก้ไขข้อมูลในส่วนของ City และ Location ของรายการโรงแรมทำได้อย่างไร

  ( Update: 06-55 )

 25. ถ้าต้องการแก้ไขวันที่ใน Tax Invoice สามารถทำได้อย่างไร

  ( Update: 06-55 )

 26. ข้อควรระวังในการเลือก International และ Domestic

  ( Update: 03-55 )

 27. ต้องการทำ Credit note ได้อย่างไร

  ( Update: 03-55 )

 28. วิธีการค้นหา booking ที่เร็วขึ้น ทำอย่างไรได้บ้าง

  ( Update: 02-55 )

 29. วิธีการใส่สโลแกนบริษัทใน Invoice และ Receipt ทำอย่างไร

  ( Update: 02-55 )

 30. PNR ที่เคยเปิด booking แล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบหรือไม่

  ( Update: 02-55 )

 31. ต้องการลบ MOTD Message ทำได้อย่างไร

  ( Update: 02-55 )

 32. ขาย Transfer ได้จะเข้าไปลงรายการในระบบอย่างไรค่ะ

  ( Update: 12-54 )

 33. ขายโรงแรมได้จะเข้าไปลงรายการในระบบอย่างไรค่ะ

  ( Update: 12-54 )

 34. ขายตั๋วเครื่องบินได้จะเข้าไปลงรายการในระบบอย่างไรค่ะ

  ( Update: 12-54 )

 35. จะเริ่มต้นใช้งานระบบอย่างไรดีค่ะ

  ( Update: 12-54 )

 36. ต้องการ ล๊อค Credit limit ของ Agent ทำได้อย่างไรบ้าง

  ( Update: 12-54 )

 37. ต้องการเปิด invoice เป็นของเดือนที่แล้วทำได้หรือเปล่าค่ะ

  ( Update: 12-54 )

 38. จะตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ค้างจ่ายได้ที่ไหน

  ( Update: 12-54 )

 39. จะตรวจสอบรายการลูกหนี้ค้างจ่ายได้ที่ไหน

  ( Update: 12-54 )

 40. ได้ทำการเปิด Receipt ไปหมดแล้วทำไมยังคงมีรายการ invoice ค้างรอเปิด Receipt อยู่

  ( Update: 12-54 )

 41. ได้ทำการเปิด Invoice ไปหมดแล้วทำไมยังคงมีรายการ booking ค้างรอเปิด invoice อยู่

  ( Update: 12-54 )

Travox

About Travox MBOS

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                   อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox MBOS 2013