Travox IBE
Activity
Activity

TRAVOX IBE Our Activities :: Visit & Maintenance @ Siam Express

ภาพบรรยากาศจากการอบรม Visit & Maintenance @ Siam Express on 02-12-2010

Visit & Maintenance @ Siam Express

ทีมงานนิปปอน ไซซิสท์ได้เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้า และถือโอกาสนี้สอบถามถึงการใช้งานโปรแกรม Travox B2B พร้อมอธิบาย ชี้แจงถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ โดยคุณอ้อม ทีมงานของเราทางด้านซ้าย และลูกค้าของเราคุณ และคุณสมภพตามลำดับ


Visit & Maintenance @ Siam Express

ลูกค้าของเรา คุณสมภพ (ภาพนั่ง) ได้ชี้แจงถึงการนำโปรแกรมไปใช้งานเพื่อให้สนับสนุนกับการทำงานของเขา


Visit & Maintenance @ Siam Express


หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจการทำงานกับโปรแกรมมากยิ่งขึ้น ทีมงานนิปปอน ไซซิสท์และ Siam Express ก็ได้ร่วมถ่ายรูป เก็บภาพความประทับใจเอาไว้ ทางด้านซ้ายคุณอ้อม ทีมงานของเรา ตามด้วยลูกค้าคือคุณสมภพ คุณวิทยา คุณทัศนีย์ และทีมงานของเราอีก 1 ท่านคือคุณหลิน และปิดท้ายด้วยคุณมีชัย ลูกค้าของเราอีก 1 ท่านค่ะ


Travox

About Travox IBE

Plugin

Product Update                   อ่านเพิ่มเติม...

FAQs                                    อ่านเพิ่มเติม...

E-News                                อ่านเพิ่มเติม...

Schedule Training Travox IBE 2013